Dolan Geiman 梦幻环保艺术品

2014-06-28 14:46:21   作者: PIDIAN   评论:0   点击:
美国艺术家Dolan Geiman使用从水中打捞的木材,创造了梦幻般的环保艺术品。细细感受作品中透露出的淳朴工业质感与奇思妙想吧!

m_1385130648825

美国艺术家Dolan Geiman使用从水中打捞的木材,创造了梦幻般的环保艺术品。细细感受作品中透露出的淳朴工业质感与奇思妙想吧!

m_1385130640461 m_1385130641607 m_1385130641817 m_1385130644159 m_1385130644643 m_1385130645121 m_1385130646102 m_1385130647663  m_1385130649561 m_1385130650976

Tags:木艺 拼贴

回到顶部 回到底部